Meny Stäng

Frigörande andning

- är en enkel andningsteknik som kan lösa upp spänningar och hjälpa dig att skapa ett inre rum av frid. Närmare 80 andningspedagoger är anslutna till Föreningen för Andningspedagogig och erbjuder sina tjänster över hela Sverige

Välkommen till Föreningen för Andningspedagogik

Föreningen för Andningspedagogik

är en ideell, politiskt och religiöst obunden intresseförening för andningspedagogik i Sverige.

Föreningens ändamål är att sprida kännedom om andningspedagogik som ett medel för att befrämja psykisk och fysisk hälsa samt att stödja verksamma andningspedagoger och övriga medlemmar.

Detta sker bland annat genom att föreningen håller sig à jour med forskning och övrig utveckling, framförallt när det gäller frigörande andning, men också inom andra områden som rör olika andningstekniker och personlig utveckling.

Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av Frigörande Andning.

Vill du bli medlem i Föreningen för Andningspedagogik och få löpande information om föreningens verksamhet, klicka på HÄR för att fylla i formuläret och sätt in medlemsavgiften 300 kronor/år på vårt plusgirokonto 403 26 11-8. Kom ihåg att skriva ditt namn på talongen.

Du kan även välja att betala med Swish till 123 464 37 55 Skriv vad betalningen avser.