Meny Stäng

Frigörande andning

- är en enkel andningsteknik som kan lösa upp spänningar och hjälpa dig att skapa ett inre rum av frid. Närmare 80 andningspedagoger är anslutna till Föreningen för Frigörande Andning och erbjuder sina tjänster över hela Sverige

Välkommen till Föreningen för Frigörande Andning

Föreningen för Frigörande Andning

är en ideell, politiskt och religiöst obunden intresseförening för frigörande andning i Sverige.

Föreningens ändamål är att sprida kännedom om frigörande andning som ett medel för att befrämja psykisk och fysisk hälsa samt att stödja verksamma andningspedagoger och övriga medlemmar.

Detta sker bland annat genom att föreningen håller sig à jour med forskning och övrig utveckling, framförallt när det gäller frigörande andning, men också i viss mån inom andra områden som rör personlig utveckling.

Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av Frigörande Andning.

Vill du bli medlem i Föreningen för Frigörande Andning och få löpande information om föreningens verksamhet, klicka på HÄR för att fylla i formuläret och sätt in medlemsavgiften 300 kronor/år på vårt plusgirokonto 403 26 11-8. Kom ihåg att skriva ditt namn på talongen.

Nu kan du också välja att betala med Swish till 1234643755 Skriv vad betalningen avser.