Litteratur

BÖCKER PÅ SVENSKA:

DROPSY, Jacques. Den harmoniska kroppen. En osynlig övning. Bokförlaget Natur och kultur, 1984

HENDRICKS, Gay. Andningsövningar för ett bättre liv. Svenska Dagbladets Förlags AB, 1996

HENDRICKS, Gay & Kathlyn. Kroppens egen intelligens: personlig förändring genom kroppsorienterad terapi. Svenska dagbladet, 1995

MINETT, Gunnel. Livets källa – om andningens kraft och förmåga att läka. Orsa: Energica Förlag, 2003

MINETT, Gunnel. Andningen som helande kraft. Orsa: Energica Förlag, 1994

SISSON, Colin P. Konsten att integrera sin andning. Live Inspiration Ltd, 2001

TUULSE, Lena-Kristina. Livslust – vägen till livet och kärleken. Orsa: Energica Förlag, 2003

VALFRIDSSON, Inga-Lill. Lär dig andas -andningsmetoder för hälsa, personlig utveckling och ökat välbefinnande. Forum, 2004.

VALFRIDSSON, Inga–Lill. Mod att möta förändringar – inspiration, kunskap, vägledning. Stockholm: Natur och Kultur, 2001

BÖCKER PÅ ENGELSKA:

Avid, Pauline, & McNab, David: Healing Disease with Rebirthing, Mrtenjai Press, Wellington, New Zealand.

Begg, Deike: Rebirthing Freedom From your Past, Thorsons, Hammersmith, London W6 8JB, 1999.

Dowling, Catherine: Rebirthing and Breathwork: A Powerful Technique for Personal Transformation. Piatkus, UK, 2000.

Fried, Robert: The Psychology and Physiology of Breathing in Behavioral Medicine, Clinical Psychology, and Psychiatry. Plenum Publishing, 1993.

Hendricks, Ph.D., Gay: Conscious Breathing, Breathwork for Health, Stress Release, and Personal Mastery, Bantam Books, New York, 1995.

Grof, Stanislov: Psychology of the Future, SUNY, NY, 2000.

Johnson, Don Hanlon: Breathwork and Somatics, A review of Bone Breath And Gesture: Practices of Embodiment, North Atlantic Books, Berkeley, CA, 1995

Jones, Eve: An Introduction to Rebirthing for Health Professionals, Life Unlimited Books, Los Angeles, CA, 1982.

Kravitz, Judith: Breath Deep, Laugh Loudly, The Joy of Transformational Breathing, Free Press, West Hartford, CT, 1999.

Leboyer, Frederick: Birth Without Violence, Penguin, 1990.

Lewis, Denis: The Tao of Natural Breathing: For Health, Well-Being, And Inner Growth. Mountain Wind Publish, San Francisco, CA, 1997.

Leonard, Jim, and Laut, Phil: Rebirthing – The Science of Enjoying All of Your Life, Trinity Publication, California, 1983.

Mandel, Bob, and Ray, Sondra: Birth and Relationships, Celestial Arts, California, 1987.

Manne, Joy. Soul Therapy, Atlantic Books, U.S., 1997.

Manne, Joy. Conscious Breathing:How Shamanic Breathwork Can Transform Your Life, Atlantic Books, U.S., 2004.

Minett, Gunnel: Breath and Spirit, The Aquarian Press, London, 1994.

Minett, Gunnel, ed.: The Spirit of Breathwork, International Breathwork Foundation, UK, 2001.

Morningstar, Jim: Breathing in Light and Love – Your Call to Breath and and Body Mastery, Transformations Incorporated, Wisconsin, 1994.

Orr, Leonard, and Ray, Sondra: Rebirthing in the New Age, Celestial Arts, California, 1977.

Ray, Sondra: Celebration of Breath, Celestial Arts, California, 1983.

Ray, Sondra: Loving Relationships II, Celestial Arts, California, 1983.

Saraswati, Swami Ambikananda: Principles of Breathwork, Thorsons, UK, 1999.

Sisson, Colin P.: Inner Adventures, Total Press, New Zealand.

Sisson, Colin P.: Rebirthing Made Easy, Hay House, California, 1987.

Sisson, Colin P.: Breath of Life, Total Press Ltd., New Zealand, 1989.

Sparks, Tav: The Wide Open Door: The Twelve Steps, Spiritual Tradition & the New Psychology, Hazleton, Center City, MN 1993.

Taylor, Kylea: The Breathwork Experience: Exploration of Healing in Nonordinary State of Consciousness, Hanford Mead, California, 1994.