Meny Stäng
Årsmöte
Föreningen höll årsmöte söndag 20 mars i Studielokalen på Reimersholmsgatan 73 i Stockholm. Före årsmötet berättade Petra Kvist om och demonstrerar HRV-träning, hur du med andning kan påverka hjärtrytmen, få en harmonisk hjärtrytm med ökad variation. Hjärtrytmen mäts med en sensor på örat. Flera årsmötesbesökare prövade och fick se sin HRV-kurva på skärm. Styrelse
Vid årsmötet omvaldes Bengt Hellman till ordförande på ett år. Rosario Rojas och Jitka Slavic valdes till styrelseledamot på två år 2017 och har ett år kvar. Till styrelseledamöter på två år valdes Kitty Karlsson och Sten Knutsson. Till styrelseledamöter på ett år valdes Markus Masip, Kirsti Berkstedt och Nils Yogananda Eirberg. Annika Vargas och Madeleine Gullberg valdes till ersättare på ett år. Styrelsen har under året haft 6 möten 16/1 20/3, 12/4, 3/5, 16/8 och 5/12. Styrelsen har fördelat arbetet mellan sig på följande sätt:
vice ordförande Kitty
kassör Marcus
ansvarig för mötena på Hälsans Hus Kitty. Dag 2 Marcus
webbansvarig Bengt
ansvariga för Hela Sverige Andas/Andningens dag Kirsti
ansvariga för fortbildning Nils
ansvariga för kontaktpersoner Kirsti och Jitka Kontaktpersoner
Styrelsen har tidigare år utsett kontaktpersoner runt om i Sverige, för att lättare hålla kontakten med fler människor i landet.
Skåne: Inge Gustavsson
Göteborg: Nita Silverspjuth
Lidköping: Lotta Andersson
Gotland: Elisabet Myr
Väddö: Carina Widlund
Borlänge: Ankara Nygårds
Falun: Lotta How
Sundsvall: Lillemor Löf och Roger Kangas
Umeå: Ewy Lindgren Henningstedt Medlemsutskick
Styrelsen har efter en motion på årsmötet 2017 beslutat att inte göra medlemsutskick med posten. Utskick med e-post gjordes inför föreningens aktiviteter. Webbplats
Föreningen har en webbplats, www.andning.info. På webbplatsen finns information om Frigörande Andning, kalendarium med aktiviteter, verksamma andningspedagoger, litteratur, etiska riktlinjer och stadgar. De verksamma har möjlighet att på sin egen sida få med kontaktuppgifter, presentation och bild. Facebook
Det finns en facebookgrupp som heter Frigörande Andning. Gruppen administreras av föreningen och hade vid årsskiftet 626 medlemmar. Via gruppen är det möjligt att skicka inbjudningar till dem som är intresserade av Frigörande Andning. Det finns också en facebookgupp som heter Andningsspedagog. Gruppen är huvudsakligen för andningspedagoger och hade vid årsskiftet 177 medlemmar. Det finns också en grupp ”Med GIC 2018 i sikte” för dem som funderar på att åka till GIC 2018. Gruppen hade vid årsskiftet 9 medlemmar. Motion
Sofia Sjöblom, föreslog i en motion årsmötet 2017 att besluta sig för namnbyte och att hädanefter kalla oss för Föreningen För Andningspedagogik. Årsmöte beslöt att uppdra till styrelsen att titta närmare på förslaget i motionen. Styrelsen har nu gjort detta och har valt att inte gå vidare med förslaget i motionen. Hela Sverige Andas
Året inleddes som vanligt med Hela Sverige Andas sista söndagen i januari. Några andningspedagoger runt om i landet arrangerade föredrag om frigörande andning samt pröva-på-tillfälle. Föredrag och gruppandningar
Föredragen och gruppandningarna på Hälsans Hus i Stockholm fortsatte under året med fyra under våren och fem under hösten. Under våren:
Torsdag 18 januari, Rani Spets Edgren, Frihet från tankar
Torsdag 15 februari, Rosario Rojas, Andning och hjärnan
Torsdag 22 mars, Tina Lee Möller, Öppna upp andningen med EFT
Torsdag 26 april, Ian Barhydt, Healing power of the mind
Torsdag 24 maj, Susanne Häll, Soulsinging Under hösten:
Torsdag 30 augusti, Karin Persson Haas, Hitta dig själv i andetagen
Torsdag 27 september, Eva Lövgren, Bli mer av den du är
Torsdag 25 oktober, Nils Yogananda Eirberg, Behovet av medvetenhet och viljan att förändras
Torsdag 22 november, Anders Nilsson, Mät och lär dig hantera stress med HRV-träning

Föredragen/workshopparna startade 18.30 och varade en timme inklusive frågor. Därefter var det gruppandning. Utöver Kitty Karlsson har främst Bengt Hellman, Igor Dzeba, Katja Burström och Eva Lövgren assisterat vid gruppandningarna. Medlemmar har fått 50 % rabatt på inträdet.

Gruppandning och soppa
Föreningen erbjöd med start under hösten ytterligare ett tillfälle att andas på varje månad. Denna gång på måndagarna den 13/8, 11/9 (tis.), 15/10, den 5/11 och den 3/12.

Måndagskvällar var lite annorlunda än föredragskvällarna. De har i första hand varit till för de som inte andats så mycket tidigare. Efter andningen kunde deltagarna välja om de vill stanna kvar för att landa mjukt och äta lite soppa och smörgås. Då finns tid att fråga mer om andning eller prata om sin upplevelse. Markus Masip, Sten Knutsson och Katja Burström har hållit i dessa kvällar.

IBF
Föreningen är medlem i International Breathwork Foundation (IBF). Vid årets globala inspirationskonferens i Frankrike valdes Kitty Karlsson till Regional Cordinator för Sverige. Flera medlemmar från Sverige var på plats, Anne Blomquist, Bengt Hellman, Birgitta Thole, Igor Dzeba, Kitty Karlsson, Lena Kristina Tuulse, Marika Grankvist och Viveka Wikborn. 2019 blir konferensen i Kalifornien i öknen utanför Los Angeles. 2020 kommer konferensen till Rättvik Sverige och 2021 blir det i Tyskland. Slutord
Styrelsen tackar alla medlemmar och samarbetspartners som gjort 2018 års verksamhet möjlig.