Etiska regler

ETISKA PRINCIPER FÖR ANDNINGSPEDAGOGER

1. Andningspedagogens uppträdande och bemötande av klient och kursdeltagare präglas av respekt samt bygger på en helhetssyn; samspelet mellan kropp, psyke och ande (livsande).

2. Andningspedagogen tar emot klienten i ren och vårdad miljö.

3. Andningspedagogen har tystnadsplikt.

4. Andningspedagogen ska informera klienten om hur eventuell dokumentation eller anteckningar används och förvaras.

5. Andningspedagogen skall aldrig uppmana klienten att avbryta pågående läkarvård och medicinering.

6. Andningspedagogen följer gällande lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

7. Andningspedagogen informerar tydligt i förväg om ekonomiska vilkor.

8. Andningspedagogen avsätter tid för samtal både före och efter andningssessionen.

9. Andningpedagogen är fokuserad och totalt närvarande samt stödjer klienten att ta ansvar för sin egen process.

10. Andningspedagogen inbjuder till att släppa på känslor, men kräver det aldrig.

11. Andningspedagogen understödjer klientens upptäckande av negativa tankemönster och ger förslag till affirmationer och visualiseringar.

12. Andningspedagogen har inga alkohol- eller drogberoenden.

13. Andningspedagogen skall ej inleda sexuell relation med klienten eller på annat sätt utnyttja situationen.

14. Andningspedagogen har självständigt ansvar för sitt arbete, men är samtidigt medveten om att hon/han är representant för hela yrkesgruppen andningspedagoger.

15. Andningspedagogen är positivt intresserad av att arbeta med sin fortsatta personliga utveckling.

Rulla till toppen