Om föreningen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
FÖRENINGEN FÖR FRIGÖRANDE ANDNING


Medlemmar
Föreningen hade 150 betalande medlemmar år 2016. Det är en minskning med sju jämfört med föregående år. Under året fick föreningen 24 nya medlemmar.

Årsmöte
Föreningen höll årsmöte onsdagen den 16 mars i Åttingen på Reimersholmsgatan 45 i Stockholm. Innan mötet hölls en workshop i Mindfullness med Rosario Rojas, ”Balans mellan aktivitet och avspänning. Inandning och utandning”.

Styrelse
Vid årsmötet 2016 omvaldes Bengt Hellman till ordförande på ett år. Vid årsmötet 2015 valdes Jitka Slavik och Yvonne Söderberg till styrelseledamöter på två år. Till styrelseledamöter på två år valdes 2016 Kitty Karlsson, Nils Larsson och Viveka Wikborn. Till styrelseledamot på ett år valdes Dharenso Sahlqvist. Till ersättare i nämnd ordning valdes Madeleine Gullberg, Irina Halvarsson, Smilla Sahlqvist, Annika Vargas och Samuel Pesu. Styrelsen har under året haft 6 möten 13/1, 16/3, 11/4, 10/5, 23/8 och 6/10.
Styrelsen har fördelat arbetet mellan sig på följande sätt
Vice ordförande Kitty Karlsson
Sekreterare Rosario Rojas
Kassör Yvonne Söderberg
Ansvarig för mötena på hälsans hus Kitty Karlsson
Webbansvarig Nils Larsson
Ansvariga för Hela Sverige Andas samt Andningens Dag, Viveka Wikborn och Nils Larsson.
Ansvarig hela landet Jitka Slavik.
Ansvarig för inspirationsdagar Kitty Karlsson.
Ansvarig för kontaktpersoner Jitka Slavik.

Kontaktpersoner
Styrelsen har utsett kontaktpersoner runt om i Sverige, för att lättare hålla kontakten med fler människor i landet.
Skåne: Inge Gustavsson
Göteborg: Nita Silverspjuth
Lidköping: Lotta Andersson
Gotland: Elisabet Myr
Väddö: Carina Widlund
Borlänge: Ankara Nygårds
Falun: Lotta How
Sundsvall: Lillemor Löf och Roger Kangas
Umeå: Ewy Lindgren Henningstedt

Medlemsutskick
Utskick med posten med information till alla medlemmar i januari och maj. Utskick med e-post gjordes inför föreningens aktiviteter, andningens dag, årsmöte och föredrags- och andningskvällarna på Hälsans Hus till alla medlemmar som vi har e-postadress till.

Webbplats
Föreningen har en webbplats, www.andning.info. På webbplatsen finns information om Frigörande Andning, kalendarium med aktiviteter, verksamma andningspedagoger, litteratur, etiska riktlinjer och stadgar. De verksamma har möjlighet att på sin egen sida få med kontaktuppgifter, presentation och bild. Andningspedagoger som har evenemang om eller med andning kan utan kostnad själv lägga ut dem i kalendariet.

Facebook
Det finns en facebookgrupp som heter Frigörande Andning. Gruppen administreras av föreningen och hade vid årsskiftet 498 medlemmar. Via gruppen är det möjligt att skicka inbjudningar till dem som är intresserade av Frigörande Andning. Det finns också en facebookgupp som heter Andningsspedagog. Gruppen är huvudsakligen för andningspedagoger och hade vid årsskiftet 174 medlemmar.

Hela Sverige Andas
Året inleddes som vanligt med Hela Sverige Andas sista söndagen i januari. Ett flertal andningspedagoger runt om i landet arrangerade föredrag om frigörande andning samt pröva-på-tillfälle.

Andningens dag
Andningens dag arrangerades 3 februari av flera samverkande föreningar med föredrag i aulan till Åsö gymnasium i Stockholm. Föreningen för Frigörande Andning hade bokbord som Viveka, Dharenso, Smilla och Bengt höll i. Bo Wahlström medverkade med ett anförande.

Föredrag och gruppandningar
Föredragen och gruppandningarna på Hälsans Hus i Stockholm fortsatte under året med fem under våren och fem under hösten.

Under våren:
Torsdag 21 januari, Eva & Barry Solly, Nästa fas i livet, vilken väg vill du ta?
Torsdag 19 februari, Jacob Jörgensen, HelAnde Dans – I dansen helar vi bandet mellan Kropp och Ande.
Torsdag 17 mars, Ian Barhydt, The healing power of the mind.
Torsdag 21 april, Sten Slumstrup, Hur hanterar vi skuld och skam i våra liv?
Torsdag 19 maj, Lena Kristina Tuulse, Kärlekens irrvägar – Hur skapar vi kärleksfulla relationer?

Under hösten:
Torsdag 25 augusti, Bo Wahlström, Andningspedagogik och Medvetandets expansion.
Torsdag 22 september, Kitty Karlsson, Skrattyoga
Torsdag 20 oktober, Susanne Häll, Vandringen, vägen, elden och jag.
Torsdag 17 november, Bengt Hellman, Att bära sitt öde och inte andras - Systemiska Familjekonstellationer.
Torsdag 8 december, Annica Vargas, Den bästa versionen av Dig.

Föredragen/workshopparna startade 18.30 och varade en timme inklusive frågor. Därefter var det gruppandning. Utöver Kitty Karlsson har främst Bengt Hellman och Olga Krikun, assisterat vid gruppandningarna. Medlemmar har fått 50 % rabatt på inträdet.

Medlemsdag
Söndagen den 22 maj 2016 arrangerade föreningen en medlemsdag på Biuynakademin i Solna. En heldag i den frigörande andningens tecken där de som var med fick möjlighet att fördjupa sig lite mera i andningen. Det blev även skakmeditation, avslappning, delning och lite skrattyoga. Dagen inleddes 10.00 med fika, mingel och mys med tillfälle att umgås, samtala och byta erfarenheter. Kitty och Bengt ledde.

IBF
Föreningen är medlem i International Breathwork Foundation (IBF). Vid IBF:s årsmöte och globala inspirationskonferens (GIC) 1-8 juli i Port Elisabeth Sydafrika var ingen representant för Sverige med på grund av avstånd och höga kostnader. Viveka Wikborn som är National Cordinator för Sverige har under året jobbat med att få med många deltagare till GIC i Österrike i Wien 4-11 augusti 2017. Även frågan om att hitta en ny gemensam global andningsdag har diskuterats. Från Sverige har vi framfört att sista söndagen i januari är en bra dag. Föreningen har även uttalat sig om datum för GIC 2018 i Frankrike och förordat i början av sommaren.

Slutord
Styrelsen tackar alla medlemmar och samarbetspartners som gjort 2016 års verksamhet möjlig.