Om föreningen

Föreningen för Frigörande Andning är en ideell, politiskt och religiöst obunden intresseförening för frigörande andning i Sverige.

Föreningens ändamål är att sprida kännedom om frigörande andning som ett medel för att befrämja psykisk och fysisk hälsa samt att stödja verksamma andningspedagoger och övriga medlemmar.

Detta sker bland annat genom att föreningen håller sig ā jour med forskning och övrig utveckling, framförallt när det gäller frigörande andning, men också i viss mån inom andra områden som rör personlig utveckling.

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av Frigörande Andning. Vill du bli medlem i Föreningen för Frigörande Andning och få löpande information om föreningens verksamhet, klicka på Bli medlem och fyll i formuläret och sätt in medlemsavgiften 150 kronor/år på vårt plusgirokonto 403 26 11-8.
Kom ihåg att skriva ditt namn på talongen. Nu kan du också välja att betala med Swish till 1234643755.

Kontaktpersoner runt om i Sverige
Kontaktpersonerna med kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontakta oss.

S T Y R E L S E N 2016/2017

Ordförande:
Bengt Hellman, 0737-77 33 01, bebengt@netscape.net,

Vice ordförande:
Kitty Karlsson, 0705-28 98 98, kittyka1@hotmail.com

Sekreterare:
Rosario Rojas, 0733-78 02 92, rosario@arsia.se

Kassör:
Yvonne Söderberg, 0705-50 62 55, yvonnesoderberg@hotmail.com

Övriga ledamöter
Dharenso Sahlqvist, 0725-45 90 78, dharenso@home.se
Jitka Slavik, 0700-30 24 02, jitka.slavik@gmail.com
Kitty Karlsson, 0705-28 98 98, kittyka1@hotmail.com
Nils Larsson, 073-33 22 311, nils@senterak.se
Rosario Rojas, 0733-78 02 92, rosario@arsia.se
Viveka Wikborn, 0733-12 08 15, info@magna.nu
Yvonne Söderberg, 0705-50 62 55, yvonnesoderberg@hotmail.com

Ersättare:
Smilla Sahlqvist, 0707-80 31 01, boz.sahlqvist@gmail.com
Madeleine Gullberg, 0760-08 78 62, madde_67@live.se
Irina Halvarsson, 0706-95 85 29, irinahalvarsson@yahoo.se
Annika Vargas, 0707-24 70 14, annikavargas@gmail.com
Samuel Pesu, 070-486 98 00, samuelpesu@gmail.com

Web-gruppen:
Nils Larsson (Sammankallande)
Jitka Slavik
Bengt Hellman
Dharenso Sahlqvist (Adjungerad)

Ansvarig för mötena på Hälsans Hus:
Kitty Karlsson, 070-52 898 98, kittyka1@hotmail.com

Hela Sverige Andas:
Om du som andningspedagog vill arrangera en gruppandning
denna dag så kan du få ett bidrag med 1 000 kr.
Kontakta i så fall Jitka Slavik: 070-030 24 02, jitka.slavik@gmail.com

Andningens dag torsdag 2 februari 2017:
Arrangeras av Mindfulnessgruppen och Studieförbundet Vuxenskolan.
Föreningen (FFA) kommer att delta Ansvariga för Hela Sverige Andas och andningens dag: Viveka Wikborn

Inspirationsdag för medlemmar:
Inspirationsdag för medlemmar planeras Sammanhållande är Madeleine, Kitty och Rosario