Hitta pedagog

Samtliga andningspedagoger har genomgått minst en niomånaders utbildning i frigörande andning. För att bli diplomerad andningspedagog är utbildningen ett halvår till ett år längre med genomförd praktik.

« tillbaka

  Majlis Sjöberg  
506.jpgStrandridarev.8 Box 195
623 21 Ljugarn

Tfn: 070-587 60 50
Fax: 

Mobil: 070-587 60 50
Epost: info@atelje3djerummet.com
Hemsida: www.atelje3djerummet.com

Diplomerad: Ja

Presentation:
Jag gick andningspedagogutbildningen 2004 -2005 vilket har berikat mitt liv
personligen och i min yrkesroll.
Jag arbetar som pedagog med skapande verksamhet. Ateljé Tredje Rummet heter mitt
företag och ”Levande Verkstad” är den pedagogik som är grunden i mitt arbete.
Jag arbetar med eget hantverk, håller kurser i sidenmålning och
meditationsmålning.
Föreläser om förhållningssätt: en bildskapande process där eleven ges möjlighet
att föra fram sitt personliga uttryck.
Jag har förstått vikten av att kunna få uttrycka sig med lätthet och sett hur vi
växer i den uppgiften. Jag har också förstått att vi kan göra oss av med det
gamla som hindrar oss. Vår historia och våra erfarenheter finns i vår andning,
våra bilder och färgval.
Vill du läsa mer om min verksamhet gå in på www.atelje3djerummet.com

Sök namn/ort/postnr

 

Välj ort