Hitta pedagog

Samtliga andningspedagoger har genomgått minst en niomånaders utbildning i frigörande andning. För att bli diplomerad andningspedagog är utbildningen ett halvår till ett år längre med genomförd praktik.

« tillbaka

  Anders Petterson  
483.jpgBadstrandsvägen 17 (Enijas lokaler på Stora Essingen)
112 65 Stockholm

Tfn: 
Fax: 

Mobil: 070/566 82 52
Epost: anders@livisverige.nu
Hemsida: www.helasverige.org

Diplomerad: Ja

Presentation:
Som konsult och andningspedagog är idag jag verksam i Umeå och Stockholm. I Stockholm arbetar jag för närvarande 1 vecka per månad.

Socionom, diplomerad andningspedagog, coach i personligt- och värderingsbaserat ledarskap samt certifierad coach enl ICF:s 11 coachingfärdigheter.

Min yrkesbakgrund är främst som personalchef vid NCC AB under c:a 12 år. Där genomförde jag bland annat projekt i syfte att utveckla arbetslag mot målstyrning. Verkade också där för rehabilitering och förebyggande insatser genom metoder inriktade på kroppsmedvetande, främst frigörande andning. Detta ledde till förbättrad hälsa och välmående för i stort sett alla och insatserna var mycket uppskattade inom NCC.

Lämnade NCC sommaren 2002 och på hösten samma år startade jag tillsammans med sex andra personer upp ett rehabiliteringsprojekt som hette HumanKraft. Försäkringskassan i Västerbottens län var uppdragsgivare. Syftet med projektet var att mäta om metoder inriktade på kroppsmedvetande, bland annat frigörande andning kunde rehabilitera 16 sjukskrivna personer med stressrelaterade problem och utmattning. Rehabiliteringen skulle genomföras under sex månader och därefter utvärderas. Efter projektets genomförande i september 2003 visade det sig att de genomförda insatserna gav ett ”frisktal” som låg vid c:a 80 %. Vid en mätning två år senare i juni 2005 visade sig ”frisktalet” ligga på 83 %. De genomförda insatserna visade sig alltså vara hållbara. Försäkringskassan var och är mycket nöjda över det projekt som vi genomförde. Det har också fått stor medial publicitet. Läs mera om HumanKraftprojektet på hemsidan.

Hösten och vintern 2003 - 2004 gjorde jag tillsammans med två andra konsulter en Livsresa på uppdrag av folkrörelseorganisationen IOGT/NTO i Umeå. Vi arbetade med dess operativa organisation och styrelsen där, totalt åtta personer. Livsresan var ett tremånaderslångt program för personlig utveckling och livslångt lärande. Vi använde oss av en kombination av kroppsmedvetna metoder, gruppbaserat lärande och självreflektion. Livsresan utgick från individens grundläggande behov, resurser och möjligheter samt lärde ut praktiska verktyg för att utveckla självkänsla och öppenhet mot omvärlden. Effekten av denna livsresa blev att medlemstillströmningen till IOGT/NTO i Umeå ökade markant. Man kunde också klart iaktta att motivationen och engagemanget inom rörelsen vid IOGT/NTO kretsen i Umeå påtagligt tilltog.

Jag arbetar med frigörande andning i kombination med samtal – såväl förebyggande- som rehabiliterande för individer, grupper och organisationer, Coaching inom koncepten Personligt- och Värderingsbaserat ledarskap samt Professionell Coaching enligt ICF:s 11 coachingfärdigheter. Jag vänder mig till såväl privatpersoner som till företag inom privat- och offentlig sektor.

Läs mera om detta och mycket annat på hemsidan www.helasverige.org

Du når mig på anders@livisverige.nu

Sök namn/ort/postnr

 

Välj ort