Hitta pedagog

Samtliga andningspedagoger har genomgått minst en niomånaders utbildning i frigörande andning. För att bli diplomerad andningspedagog är utbildningen ett halvår till ett år längre med genomförd praktik.

« tillbaka

  Nita Silverspjuth  
467.jpgManagement Studio /Resources of Life, Engelbrektsgatan 7B
411 27 Göteborg

Tfn: 031-654 700
Fax: 

Mobil: 070-845 40 50
Epost: nita.silverspjuth@managementstudio.se
Hemsida: www.managemenstudio.se

Diplomerad: Ja

Presentation:
NITA SILVERSPJUTH - Andningspedagog&Livskonsult

Jag har förmånen att arbeta med det jag älskar mest!
Interaktiva möten mellan människor, det vill säga växelverkan mellan människor, hur vi påverkar varandra och på vilket sätt kommunikation söker förståelse mellan människor. Att få vara delaktig i arbete med personlig utveckling ger inspiration, energi och får mig att utvecklas. Jag vet att en ständig utveckling ger trygghet, balans, harmoni och styrka.

Född 1961 i Göteborg, där jag bor och är mest verksam, men mitt arbetsfält har inga geografiska gränser. Jag är också mor till två härliga söner. Mitt personliga mål är att bli berikad av livet och få inre frid.

Jag har 15 års erfarenhet av arbete i ledande positioner i näringslivet och stor egen erfarenhet av personlig utveckling. Arbetar som utbildningskonsult med Ledarskap hos Lexicon Utbildning och driver Management Studio där jag arbetar med Hälsa och Personligt Ledarskap.

Jag tror bland annat på kommunikationen som kraftkälla!
Det är vetenskapligt bevisat att stor energi och kraft uppstår när vi kommunicerar med varandra, det är av största vikt att vi tar vara på den energin och skapar bättre relationer med varandra! Kommunikation betyder att stå i förbindelse med, att överföra, därför arbetar jag med kommunikationens möjligheter tillsammans med upplevelsebaserade övningar i individ- och grupputvecklingen för att skapa bättre relation till sig själv och andra.

Att våga växa!
Vad som får oss att växa som människor är kunskap grundad på upplevelser och erfarenhet. Jag tror inte man enbart utvecklas genom intellektuell eller teoretisk granskning, det är viktigt att nå fram till upplevelsen av känslan och få insikter genom händelser i livet. Andningen är ett av de verktyg jag använder för att få människor att våga växa och uppleva vad de känslomässigt stoppat undan. Vår förmåga att våga uttrycka känslor är ett fantastiskt redskap för att skapa förändring, utveckling och välbefinnande.

Mål
Mitt mål med individ- och grupputveckling är att ge ökad självinsikt, jag tror att målet med "livets skola" är att bli en hel och fullständig individ. Det är självförverkligandets fulländning då du kan finna dig själv och nå en inre harmoni. Det är en önskan att varje individ skall känna sig rätt motiverad och vara en ansvarstagande person i livet, därför är mitt mål alltid att stödja varje individ till ökad självinsikt. Personligt ansvarstagande är grunden för ett sunt och berikande levnadssätt. Ju mer medveten man blir om sig själv desto större ansvar tar man för sin egen och andras livssituation. Tag med glädje emot de tillfällen som ges för personlig utveckling, det kommer att ge dig oanade möjligheter till ett rikare liv.

Njut av dina resurser!

Sök namn/ort/postnr

 

Välj ort