Hitta pedagog

Samtliga andningspedagoger har genomgått minst en niomånaders utbildning i frigörande andning. För att bli diplomerad andningspedagog är utbildningen ett halvår till ett år längre med genomförd praktik.

« tillbaka

  Ewy Lindgren Henningstedt  
418.jpgEgnahemsvägen 6
904 33 Umeå

Tfn: 070-364 43 95
Fax: 

Mobil: 070-364 43 95
Epost: ewy@ewylindgrenhenningstedt.se
Hemsida: andningen.se

Diplomerad: Ja

Presentation:
Phoenix Breathing Dynamics - ett utbildnings- och friskvårdsföretag med bred erfarenhet och kompetens som startade år 2000 och drivs av Ewy Lindgren Henningstedt. Företaget vill erbjuda inspiration och vägar till ökad livslust samt ökat hälsokapital genom olika friskvårdsmetoder.

Företaget arbetar såväl med personligutveckling som grupputveckling. Några av de arbetsformer som används är medveten andning, frigörande andning, endogen andning, tibetansk yoga, karriärvägledning, samtal, kommunikation, fysiska övningar och mental träning.

Företaget erbjuder utbildningar och kurser, enskilda sessioner, gruppaktiviteter, föreläsningar, workshops, temadagar samt konsultinsatser. Företaget samarbetar och ingår i flera nätverk.

Ewy Lindgren Henningstedt är utbildad studie- och yrkesvägledare, diplomerad andningspedagog samt certifierad instruktör i Endogen andning, ledarskapsutbildad (UGL) samt handledarutbildad. Ewy har arbetat som studie- och yrkesvägledare sedan 1992, andningspedagog sedan år 2000. Hon har egen erfarenhet av utbrändhetssyndrom, stressrelaterade åkommor samt har dessutom erfarenhet av mångårigt styrelsearbete i organisationer på olika nivåer.
Phoenix Breathing Dynamics anlitas av företag inom såväl privat och offentlig sektor, fackliga organisationer, utbildningar och enskilda.
Phoenix Breathing Dynamics

Sök namn/ort/postnr

 

Välj ort