Välkommen till Frigörande Andning

Om oss

Frigörande andning är en enkel andningsteknik som kan lösa upp spänningar och hjälpa dig att skapa ett inre rum av frid. Närmare 80 andningspedagoger är anslutna till Föreningen för Frigörande Andning och erbjuder sina tjänster över hela Sverige.

Välkommen!